Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Dyrekcja

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Kochanowskiego w Brzegu

mgr Agata Wyrwas

 

Z-ca dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Kochanowskiego w Brzegu

mgr Beata Weiner