Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Historia

Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w Brzegu. Szkoła nasza została bowiem powołana do życia 1 września 1946 roku jako szkoła dla dzieci, którym wojna przeszkodziła w edukacji. Dzięki ówczesnym kierownikom i przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego wyremontowano i wyposażono zniszczony obiekt. Rok 1955 przyniósł naszej szkole nowy obiekt- salę gimnastyczną , na która fundusze uzyskano z konta odbudowy szkół, ale wiele prac wykonano w czynie społecznym. 23 listopada 1968 roku szkoła otrzymała imię Jana Kochanowskiego oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Z okazji 25-lecia naszej szkoły powstał hymn szkoły, który do dziś jest śpiewany przez naszych absolwentów podczas uroczystego pożegnania ze szkołą. W 2002 roku zakończono renowację elewacji budynku, który jest obecnie jednym z piekniejszych obiektów użyteczności publicznej wpisanych w rejestr zabytków województwa opolskiego. Historię naszej szkoły wieńczy oddanie do użytku w 2006 roku nowoczesnej hali sportowej, która wraz z towarzyszącymi jej obiektami jest dziś wizytówką szkoły.