Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Rada Rodziców

Witamy wszystkich uczniów oraz rodziców i zapraszamy do współpracy.

 

Skład Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu

w roku 20192020

 

Joanna Korniluk - Przewodnicząca 

Joanna Mikoda - Wiceprzewodnicząca

Monika Macyszyn - skarbnik

Joanna Litarowicz - sekretarz

 

 

Konto Rady Rodziców :

81109021410000000143478707

Prosimy o wpłaty, robimy to dla naszych dzieci.

 

 

 

Artykuły