Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:00

 

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Świetlica wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno- wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów.

https://pixabay.com/pl/vectors/ch%C5%82opiec-dziewczyna-r%C4%99ka-w-r%C4%99k%C4%99-160168/

  

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

 

  1. Rozwijamy zdolności manualne, poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne.

  2. Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

  3. Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).

  4. Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki.

  5. Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia ruchowe na boisku szkolnym.

  6. Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.

  7. Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

  8. Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej .

  9. Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania.

  10. Kształtujemy postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych

 

 Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

  mgr Joanna Nowicka

  mgr Lilla Gola

  mgr Grażyna Brzoza

 

 

 

 

Artykuły