Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

O placówce

„Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże”

Słowa patrona szkoły, Jana Kochanowskiego, mistrza mowy polskiej, stały się podstawą misji naszej szkoły. Szacunek dla pracy, ciekawość świata, wszechstronny rozwój oraz tolerancja to wartości kultywowane i przekazywane w naszej szkole. Postać i twórczość Jana z Czarnolasu przyczyniła się do powstania programu, który jest częścią tradycji naszej szkoły. Nieodłącznym elementem tej tradycji jest renesansowa oprawa, stroje rodziny Kochanowskich- poety, jego żony i dzieci, dwórek i służby oraz muzyka z epoki. Obrzędowość ta jest żywym elementem życia naszej szkoły. W tej tradycji odbywa się Pasowanie na Ucznia naszej szkoły oraz Dzień Patrona Szkoły- Świętojany. Barwny korowód żaków, dwórek i rodzina Mistrza Jana są obecni we wszystkich ważnych dla naszego miasta uroczystościach. Co roku składamy pokłony księciu Jerzemu podczas święta Zespołu Szkół Budowlanych. Dzięki temu dwór Kochanowskich jest stałym i znanym elementem ważnych brzeskich wydarzeń. 

W naszej szkole kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów. Jest to kontynuacja renesansowych tradycji powiązana z wymaganiami, jakie stawia przed młodymi ludźmi rozwijający się świat. Aby temu sprostać, oferujemy różnorodne formy aktywności oraz zajęcia pozalekcyjne. 

NASZE CYKLICZNE IMPREZY, UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA:

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na czytelnika

Dzień pluszowego misia- impreza czytelnicza dla klas I-III

Zdrowe posiłki – jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie

Olimpiada Przedszkolaka

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego

Lekkoatletyka dla każdego- cykl imprez dla klas I-III

Udział w imprezach Szkolnego Związku Sportowego- gry i zabawy sportowe,

zawody lekkoatletyczne

Zajęcia w Wirtualnej Akademii Astronomii

Rajdy rowerowe ze Szkolnym Kołem PTTK "Włóczykije"

Turniej szachowy „Pod lipami”- Kochanowski też grał w szachy

Dzień Patrona "Świętojany"

Wszyscy mamy talent

Zajęcia w Szkółce ekologiczno-wędkarskiej

Zajęcia informatyczno-politechniczne

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Uczniów Klas III 'Easy English'

Wszystkim uczniom pomagamy w odkrywaniu i rozwijaniu ich talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i uczymy rozwiązywania problemów. Uczniów mających trudności w nauce, wspieramy poprzez system zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

Jak wszystkich, którzy pracują z dziećmi czy młodzieżą, cieszy nas najbardziej, gdy wspólna praca przynosi efekty. Nie chodzi tu jedynie o zdobyte miejsca czy nagrody, ale naszą radością jest każdy postęp, krok do przodu czy zmiana na lepsze, jaka się dokonuje w młodym człowieku, z którym pracujemy. Z radością i dumą śledzimy też losy naszych uczniów, którzy poszli już w szeroki świat.