Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

FONOHOLIZM – uzależnienie dzisiejszych czasów

Nie ulega wątpliwości, że telefon stał się nieodłącznym atrybutem zdecydowanej większości ludzi, NIESTETY także tych najmłodszych! Zjawisko notorycznego spoglądania w ekran obserwujemy niemal wszędzie. Świadomi rodzice oraz nauczyciele grzmią na alarm, zwłaszcza, że coraz częściej zauważają swoją bezradność wobec PROBLEMU jakim jest uzależnienie od telefonu.

Im wcześniej uświadomimy sobie konsekwencje uzależnienia od telefonów komórkowych, tym większa szansa, że uda nam się z niego uwolnić. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć i powtarzać dzieciom, że (telefon, tablet) każde urządzenie mobilne, ma nam  ułatwić życie, a nie je zastąpić

Do głównych skutków fonoholizmu możemy zaliczyć, zanik zainteresowań i pasji, zaburzenia funkcji biologicznych oraz co jest bardzo niepokojące problemy w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu rzeczywistych kontaktów, a także cały szereg problemów związanych z cyberprzestępczością, łącznie tą o podłożu seksualnym. Niewłaściwe korzystanie z telefonu - przebodźcowanie, skutkuje również zaburzeniem i obniżeniem koncentracji uwagi, czego następstwem są liczne problemy szkolne (obniżenie sprawności grafomotorycznej,  koordynacji wzrokowo - ruchowej, umiejętności czytania, ubogi zasób słownictwa i wiele innych). Warto wspomnieć również o takich skutkach jak nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, bóle głowy, otyłość, czy samo wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie mikrofal.

Według raportu TNS OBOB, ponad połowa badanych woli kontakt telefoniczny od rzeczywistych spotkań z ludźmi. Problem, o którym mówimy widoczny jest na podwórku, w szkole, w niemalże każdym miejscu, kiedy grupka osób „pozornie” spędzających ze sobą  czas, pochłonięta jest spoglądaniem w ekrany telefonów.  Zagubiona młodzież szybko zatraca się w świecie przedstawianym i oferowanym przez urządzenia mobilne. Bycie „nieobecnym” w bardzo szybkim tempie się rozprzestrzenia, a to znak, że dorastający człowiek nie będzie potrafił poradzić sobie w otaczającej go prawdziwej rzeczywistości.

W przypadku uzależnień behawioralnych młodzi ludzie początkowo bagatelizują to  i nie dopuszczają do siebie informacji na temat konsekwencji uzależnienia,  które w późniejszym czasie okazują się bardzo groźne.

 

Jeśli Twoje dziecko wykazuje większość zachowań przedstawionych poniżej:

- nigdy nie wyłącza swojego telefonu,

- ciągle na niego spogląda,

- często wysyła wiadomości,

- odbiera lub telefonuje w miejscach i sytuacjach, w których należy zachować ciszę

- publikuje posty i śledzi nowe wpisy (obawa, że coś je ominie)

- woli kontakt telefoniczny niż twarzą w twarz,

- używa telefonu nawet podczas oglądania telewizji, posiłków

- reaguje agresywnie na polecenie odłożenia telefonu,

- podczas snu telefon ma w pobliżu ręki,

nie czekaj, Ono  potrzebuje pomocy.

 

Nie uciekniemy przed technologią cyfrową, nie podlega też dyskusji, że korzystanie ze  smartfona jest sporym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu, jednak na nas, dorosłych, spoczywa obowiązek modelowania właściwych postaw u dzieci. Uświadamianie zagrożeń, zapobieganie złym nawykom, zachęcanie do różnorakich form aktywności, rozwój zainteresowań i pasji, uczenie wrażliwości na to co dzieje się obok, to nasze zadanie – nasze, ODPOWIEDZIALNYCH DOROSŁYCH. Pamiętajmy również i przede wszystkim o tym że,   NIC NIE ZASTĄPI DZIECKU KONTAKTU Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM!!!

 

 

  Beata Skalska – pedagog szkolny

 

 

 

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/raporty-z-badan/siecioholizm-raporty-z-badan/ryzykowne-i-problemowe-korzystanie-z-internetu-i-telefonow-komorkowych-przez-mlodziez-wyniki-badan/

https://www.newsweek.pl/wiedza/psychologia/technologia-jak-smartfon-zmienia-twoj-mozg/e97gw2s

https://bakusiowo.pl/jak-komorka-telewizor-i-komputer-wplywaja-na-dziecko/

https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Telefony-komorkowe-uszkadzaja-pamiec-wyniki-badan-ze-Szwajcarii

https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Jaki-wplyw-na-zdrowie-maja-telefony-komorkowe

https://kobieta.onet.pl/dziecko/starsze-dziecko/komorka-w-mozg-dziecka/2w155