Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Rekrutacja 2020/2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, kryteria i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do brzeskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2020-2021.