Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

"DZIECKO" brzmi dumnie

Szacunku dla jego [dziecka] niewiedzy. […]

Szacunku dla pracy poznania.

Szacunku dla niepowodzeń i łez. […]

Szacunku dla własności dziecka i jego budżetu. […]

Szacunku dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu.

Szacunku dla bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego.

                                                                            Janusz Korczak

 

W listopadzie 2019 r. nasza szkoła zorganizowała uroczyste obchody 30. rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka.

 

   Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy  DYPLOM za zaangażowanie w organizację Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

       Ogromne podziękowania należą się Nauczycielom, Uczniom oraz Opiekunom za zaangażowanie, a także przygotowanie całego wydarzeniaoraz za przybliżenie i uświadomienie znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w życiu codziennym.