Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Prezentacja zawodu -strażak

Pan Dariusz Kulawinek - Młodszy Brygadier, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Brzegu-przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu  przedstawił uczniom klasy 8 zawód strażaka , jakie predyspozycje należy posoadać aby pracować w tym zawodzie.