Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Debata

W listopadzie wraz z Radą Samorządu i przewodniczącymi klas w naszej szkole, mieliśmy okazję brać udział w debacie na temat ,,Konwencja Praw Dziecka’’ zorganizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 w Brzegu. Debata składała się z trzech części, a w jednej z nich to my mogliśmy zadawać pytania ekspertom i gościom, czyli burmistrzowi naszego miasta, pani kierownik biura oświaty oraz pani doktor pedagogiki WSEH i studentkom prawa UO. Dzięki temu spotkaniu wszelkie wątpliwości uczniów zostały rozwiane przede wszystkim ze względu na profesjonalne odpowiedzi i podejście ekspertów do tematu. Uważam, że spotkanie było bardzo cenne nie tylko dla nas, ale również dla przedstawicieli innych szkół.

Hania Madej 8 c