Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Dziś wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. 

Zaznacza, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.

 

 

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. To ważny moment i okazja, aby z bliska spojrzeć na świat oczami najmłodszych.

W naszej klasie 2 b odbyły się zajęcia o tematyce związanej z prawami dziecka oraz działalnością Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, czyli UNICEF. Uczniowie celebrowali ten dzień przychodząc ubrani na niebiesko i rozmawiając o prawach dzieci. Dodatkowo wykonali prace plastyczne - Nasze Prawa - Prawa Dzieci.