Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Apel z okazji 11 Listopada

Dnia 8 listopada 2019r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji  Święta Niepodległości. Program artystyczny pt. „Pociąg do wolności” przygotowały klasy VB, VIIC i szkolne zespoły muzyczne pod opieką pań Ewy Piekarczyk i Marty Grzesiak-Topeczko. Natomiast  dekorację wykonała klasa VIIIC. Dodatkową atrakcją był występ solowy uczennicy klasy VB Zosi Borończyk. Zebrana w szkolnej auli widownia oglądała przedstawienie w wielką powagą i skupieniem. Następnie wszyscy uczestnicy akademii odśpiewali  „ Mazurka Dąbrowskiego” – nasz hymn państwowy. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Agata Wyrwas.