Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie

Wyniki konkursu “Zdrowie-dodaj do ulubionych”, przyznanie certyfikatów wojewódzkich oraz włączenie do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie, które miało miejsce 21.05.2018 w

Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, po wnikliwym zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją, postanowiono :

  1. Przyjąć do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie następujące
    przedszkola i szkoły:

Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Brzegu

Zaś jury oceniło spoty  filmowe dotyczące promocji zdrowia wśród społeczności szkolnej i przyznało:

Wyróżnienia – okolicznościowe dyplomy dla:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu

za spot autorstwa Hanny Madej kl.6c, opiekun Jolanta Mozolewska

W ten sposób wieloletnie działania pani Marioli Kasprzyk na rzecz promocji szeroko pojętego zdrowia, zostały uwieńczone sukcesem. Możemy przystąpić do kolejnych przedsięwzięć...

 Jolanta Mozolewska