Kalendarium

Wtorek, 2015-09-01

Imieniny: Belindy, Bronisza

Statystyki

  • Odwiedziny: 180703
  • Do końca roku: 121 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

                     dziennik

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16 W PSP NR 3 W JELCZU - LASKOWICACH

1.09.2015

 

UL. HIRSZFELDA 92 (PLAC APELOWY)

 

GODZ. 9.00 KLASY IV - VI

GODZ. 9.45 ZERÓWKA ORAZ KLASY I - III

 

UL. PRUSA 2 (SALA GIMNASTYCZNA)

 

GODZ. 10.30 ZERÓWKA I KLASY I - VI

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW I BLISKICH DO UDZIAŁU W INAUGURACJI. UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

PO APELACH SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W SALACH DYDAKTYCZNYCH.

Artykuły

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

2015-08-31

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”

1. Dofinansowanie mogą uzyskać:

  • uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),
  • uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 574 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Liczba uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tych przypadkach nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów na terenie gminy, uprawnionych do wyprawki;
  • uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 WAŻNE! 

Rodzicu pamiętaj – składając wniosek (kryterium dochodowe) o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok.

Zgodnie ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

Czytaj więcej o: WYPRAWKA SZKOLNA 2015

PODRĘCZNIKI DLA KLAS I, II ORAZ IV BĘDĄ WYDAWANE W SZKOLE

2015-08-31

Szkoła otrzymała już wszystkie zamówione w ramach dotacji MEN podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz elementarze dla kl. I-II. Przygotowujemy się do ich udostępnienia uczniom.

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy I-ej i II-ej oraz IV-ej wydawane będą w szkole we wtorek 2.09.

Dla uczniów kl. I i II zostaną dostarczone do sal lekcyjnych i rozdysponowane przez wychowawców. Rodzice potwierdzą ich odbiór.

Uczniowie klas IV-tych wypożyczą swe podręczniki i ćwiczenia w bibliotece szkolnej.

Przypominamy, że podręczniki służyć mają trzem kolejnym rocznikom uczniów, ważne jest więc, by oprawić je w okładki i odpowiednio o nie dbać. W razie zniszczenia podręcznika

przez dziecko, rodzice będą zobowiązani do pokrycia kosztów jego zakupu.

Czytaj więcej o: PODRĘCZNIKI DLA KLAS I, II ORAZ IV BĘDĄ WYDAWANE W SZKOLE

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16

2015-06-30

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 publikujemy w bocznej zakładce. Przypominamy, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas I, II oraz IV będą wydawane uczniom w szkole na początku września.

Czytaj więcej o: Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16

Otwarcie hali sportowej w Jelczu-Laskowicach

2015-06-17
Powiększ zdjęcie

Dzień Mamy i Taty w klasie Ic

2015-06-15
Powiększ zdjęcie

      27 maja w naszej klasie miliśmy mnóstwo Gości, bowiem odwiedzili nas nasi kochani Rodzice. Okazją był miniony Dzień Mamy i zbliżający się Dzień Taty.

      Wraz z naszą wychowawczynią przygotowaliśmy inscenizację pt "Chodź pomaluj mój świat", śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy i recytowaliśmy wiersze. Na zakończenie występu złożyliśmy naszym kochanym Rodzicom życzenia oraz wręczyliśmy właśnoręcznie wykonane prezenty - kartki oraz ramki z naszymi fotografiami..

       Po części artystycznej przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez nasze mamy - ciasto i kawę, a dla nas soczki.

                                                                                       uczniowie klasy Ic z wychowawzynią Emilią Kuźmińską

Czytaj więcej o: Dzień Mamy i Taty w klasie Ic