Kalendarium

Wtorek, 2016-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Statystyki

  • Odwiedziny: 313702
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 269 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

                     dziennik

INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK

 

Obiady w stołówce szkolnej wydawane są od 2.09. Koszt dwudaniowego obiadu z deserem 4 zł. Rezygnacje z wykupionego obiadu należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godziny 8, celem dokonania odpisu.

 

Świetlica szkolna zapewnia opiekę tym uczniom, których oboje rodzice pracują zawodowo. Prosimy o dostarczanie stosownych potwierdzeń z zakładów pracy lub oświadczeń rodziców (w przypadku samozatrudnienia).

 

Ubezpieczenie dzieci z tytuły NNW jest dobrowolne. Rodzice mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego w szkole lub ubezpieczyć dziecko indywidualnie. 31.08 Rada Rodziców PSP 3 po przeanalizowaniu nadesłanych ofert wybrała ubezpieczenie oferowane przez INTERRISK: suma ubezpieczenia 15 000, składka 37,10 zł. Warunki ubezpieczenia dostępne są w sekretariatach szkoły oraz pod linkiem: http://www.psp3.szkolnastrona.pl/art,509,ubezpieczenie-nnw-201617-interrisk.

 

Nauka pływania odbywa się na Pływalni Miejskiej w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Gmina zapewnia transport, opiekę i ponosi koszty organizacji tych zajęć. Udział uczniów klas I-III w lekcjach wychowania fizycznego na basenie jest obowiązkowy. Rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o czasowe lub roczne zwolnienie dziecka z zajęć nauki pływania tylko z powodu przeciwskazań zdrowotnych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim.