Kalendarium

Środa, 2015-03-04

Imieniny: Adrianny, Kazimierza

Statystyki

 • Odwiedziny: 148841
 • Do końca roku: 302 dni
 • Do wakacji: 114 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

                     dziennik

 

                   ZAPISY DO „TRÓJKI” NA ROK SZKOLNY 2015/16

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. B. Prusa w Jelczu – Laskowicach ogłasza zapisy do „zerówki” oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/16 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Zapraszamy do sekretariatów szkoły w budynkach przy ul. Prusa 2 oraz Hirszfelda 92 w dniach od 2 do 13 marca br., w godz. 700 - 1500. Wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna), akt urodzenia i nr pesel dziecka. Dzieci 5-letnie (rocznik 2010) podlegają obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatkowe informacje o zapisach można uzyskać telefonicznie:

71-318-81-23 (Prusa) lub 71- 318-11-05 (Hirszfelda).

W przypadku, gdy nie odpowiada Państwu godzina pracy sekretariatu, prosimy o kontakt mailowy.

 

Po zakończonych zapisach dzieci z obwodu zostanie ogłoszona rekrutacja na wolne miejsca.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Artykuły

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015-16

2015-03-02

Zasady rekrutacji do klasy I-szej na rok szkolny 2015/16 dzieci zamieszkałych poza obwodem PSP nr 3 w Jelczu – Laskowicach oraz jej harmonogram

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie pisemnego zgłoszenia, dokonanego przez rodziców/prawnych opiekunów: dzieci urodzone od 1.07.2008r.  do 31.12.2008r. (siedmiolatki), które nie poszły do szkoły w roku poprzednim oraz wszystkie dzieci urodzone w 2009r. (sześciolatki).
 2. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30.08.2013 r. zmieniającej uoso w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.
 3. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady wskazanej w ustawie.

 4. W przypadku wolnych miejsc w oddziałach klasy pierwszej szkoła przeprowadza postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem. Przeprowadza je komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, który zatwierdza regulamin jej pracy.
 5. Podczas rekrutacji komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)    Zamieszkiwanie przez kandydata na terenie miasta i gminy Jelcz – Laskowice (5 punktów).

2)    Uczęszczanie przez kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole, do której prowadzona jest rekrutacja (3 punkty).

3)    Posiadanie przez kandydata rodzeństwa, uczęszczającego do szkoły prowadzącej rekrutację (2 punkty).

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć i podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, ogłasza się listę przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1)    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2)    wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 2. W przypadku wolnych miejsc do końca sierpnia zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Terminy związane z zapisami i rekrutacją:

2-13.03 zapisy z urzędu (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

20.03 ogłoszenie rekrutacji na wolne miejsca (na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń przy sekretariatach)

23-26.03 rekrutacja (przyjmowanie wniosków)

27.04 posiedzenie komisji rekrutacyjnej

30.03 ogłoszenie wyników rekrutacji (listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) – tablica ogłoszeń w szkole obok sekretariatu

31 – 2.04 potwierdzenie przez rodziców / prawnych opiekunów woli zapisu dziecka do szkoły (złożenie oświadczenia w sekretariacie)

3.04 ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych – tablica ogłoszeń obok sekretariatu

 

W przypadku wolnych miejsc – rekrutacja uzupełniająca:

 

17.08 – 20.08 rekrutacja uzupełniająca

21.08 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.08 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

 

 

 

Czytaj więcej o: ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015-16

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

2015-03-02

PROGRAM "UMIEM PŁYWAĆ"

2015-02-25

Informuję, że kolejna edycja programu "Umiem pływać" rozpocznie się na pływalni miejskiej z początkiem marca. Z powodu ograniczonej ilości miejsc (30 miejsc dla 2 grup) zakwalifikowani zostali chętni uczniowie z klas II-ej i III-ej.

Uczniowie klas I-szych mają szansę udziału w kolejnej edycji programu - w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej o: PROGRAM "UMIEM PŁYWAĆ"

Podsumowanie I semestru

2015-02-23
Powiększ zdjęcie

Tuż po feriach odbył się apel podsumowujący I semestr, na którym zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie. Uczniowie klas I-III otrzymali odznaki "Wzorowego ucznia ", a uczniowie klas IV-VI "Wzorowego ucznia". Uczniowie wraz z rodziacmi przyjęli gratulacje z rąk wiceburmistrza Marka Szponara, dyrektora pana Piotra Pilawy oraz wicedyrektor pani Wioletty Szponar.

Czytaj więcej o: Podsumowanie I semestru

Dzień Babci i Dziadka

2015-02-23
Powiększ zdjęcie

Uczniowie klas 0b, 0c oraz Ic wraz z wychowawczyniami przygotowali występ artystyczny dla babć i dziadków z okazji ich święta. Po występie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dziadka